Điều khoản dịch vụ

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”). Điều khoản này giữa bạn (“bạn” hoặc “của bạn”) và Yo Ohw Ltd là Chủ sở hữu và Người điều hành của pmuVN cùng tất cả các tên miền phụ của nó (“pmuVN,” chúng tôi “hoặc” của chúng tôi “). Việc sử dụng “bạn” hoặc “của bạn” trong Điều khoản này có thể ám chỉ đến bất kỳ ai truy cập vào Trang web (như được định nghĩa bên dưới) như một người tiêu dùng. Điều khoản này quy định việc sử dụng của bạn trên trang web www.pmuvn.com, tất cả các miền phụ của nó và các tính năng, dịch vụ, thông tin và sản phẩm có sẵn trên hoặc thông qua trang web (tổng thể gọi là “Trang web”), bất kể bạn truy cập Trang web qua máy tính, thiết bị di động hoặc máy tính bảng.

Bằng cách truy cập vào trang web của chúng tôi và/hoặc mua hàng từ chúng tôi và/hoặc nhấp vào nút chấp nhận khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ, mua hàng hoặc tạo tài khoản trên Trang web, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung và các chính sách được tham chiếu trong tài liệu này và/hoặc có sẵn qua liên kết.

Ngoài những Điều khoản Dịch vụ Chung áp dụng cho tất cả khách viếng thăm pmuVN (“chúng tôi”, “chúng ta”, “Trang web,” “Dịch vụ”), pmuVN có các Điều khoản Dịch vụ riêng cho thành viên cộng đồng pmuVN, Điều khoản Dịch vụ Cửa hàng trực tuyến và Điều khoản Dịch vụ dành cho Nhà cung cấp tham gia (Chủ sở hữu danh sách Salon). Tất cả người dùng phải tuân thủ Điều khoản Dịch vụ Chung, cũng như Điều khoản Dịch vụ bổ sung thích hợp phù hợp với việc sử dụng Trang web. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào pmuVN cũng sẽ phải tuân thủ Điều khoản Dịch vụ.

Các Điều Khoản Chung Dịch Vụ

Những Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm mà không giới hạn các người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, nhà buôn và/hoặc người đóng góp nội dung.

Sửa đổi Chính sách

pmuVN có quyền thay đổi Trang web, Điều khoản dịch vụ và tất cả các chính sách khác. Bạn được khuyến nghị xem xét các Điều khoản này thường xuyên. pmuVN sẽ chỉ ra trên trang này ngày Cập nhật mới nhất của các Điều khoản này. Các Điều khoản này có hiệu lực sau khi được người dùng mới chấp nhận. Đối với người dùng hiện tại, các Điều khoản này có hiệu lực từ tháng 4 năm 2023 và thay thế tất cả các phiên bản trước của Điều khoản dịch vụ. Nếu một phần hoặc một phần của các Điều khoản này được coi là vô hiệu, vô hiệu hoặc vô hiệu vì bất kỳ lý do gì, thì phần đó của các Điều khoản đó được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều kiện còn lại. Việc sử dụng tiếp tục Trang web sau bất kỳ thay đổi nào như vậy đều đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Các Điều khoản mới. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ những Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản tương lai nào khác, bạn không được sử dụng hoặc truy cập Trang web.

Tiếng hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản Dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì quy định đó vẫn có thể thi hành đến mức tối đa cho phép theo pháp luật áp dụng, và phần không thể thi hành sẽ được coi là đã được tách ra khỏi các Điều khoản Dịch vụ này, sự xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thi hành của những quy định còn lại.

Thay đổi trên trang web; Cập nhật

Chúng tôi có thể thay đổi Trang web hoặc xóa các tính năng của Trang web bất cứ lúc nào và với bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước theo quyền hành động duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hoặc cập nhật cho bạn cho Trang web, nhưng chúng tôi có thể cung cấp những điều này theo quyền hành động của chúng tôi.

Chính xác, Đầy đủ và Thời gian cập nhật thông tin.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Tất cả nội dung trên trang web này chỉ cung cấp cho mục đích thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm căn cứ duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo nguồn thông tin chính, chính xác, đầy đủ hơn hoặc có thông tin mới hơn. Sự tin tưởng vào nội dung trên trang web này là do bạn tự chịu rủi ro.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử, theo tự nhiên, không phải là thông tin hiện tại và chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo của bạn. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung trang web này bất kỳ lúc nào, nhưng không bắt buộc phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng việc theo dõi các thay đổi trên trang web của chúng tôi là trách nhiệm của bạn.

Lỗi, Không chính xác và Bỏ sót

Có thể sẽ có thông tin trên trang web hoặc trong Dịch vụ chứa lỗi chính tả, sai sót hay thiếu sót liên quan đến nội dung giáo dục và thông tin, mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian giao hàng và tính sẵn có. Chúng tôi giữ quyền sửa bất kỳ lỗi, sai sót hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước (bao gồm sau khi bạn đã đặt hàng hoặc mua bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng nào trên Trang web).

Làm thế nào và khi nào bạn có thể sử dụng trang web này

Chỉ sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, không thương mại.

Không được sử dụng Trang web:

 • Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, trừ khi bạn có sự cho phép rõ ràng từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình;
 • Bất cứ hình thức hay mục đích nào phạm pháp địa phương, bang, liên bang hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào khác;
 • Bất kỳ phương pháp nào hay với bất kỳ mục đích nào, gây hại hoặc đe dọa chúng tôi hoặc các bên liên quan, người bán phụ trách kinh doanh, nhà phân phối, người cung cấp khóa học hoặc dịch vụ và/hoặc nhà cung cấp (tổng hợp thành “Các bên pmuVN”), hoặc bất kỳ khách hàng nào của Một bên pmuVN;
 • Để khai thác, tìm cách lôi kéo hoặc gây hại cho người dưới 18 tuổi;
 • Sao chép bất kỳ Nội dung nào từ Trang web và đăng nó trên một trang web, nền tảng hoặc xuất bản bên thứ ba khác;
 • Đăng hoặc gửi bất kỳ Nội dung nào có tính phân biệt chủng tộc, chủng tộc, kích động, phỉ báng, căm ghét, quấy rối, đe dọa, lạm dụng, tục tĩu, tình dục, giả mạo, đánh lừa, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chứa bất kỳ bí mật thương mại hoặc thông tin bí mật nào khác, hoặc gây tổn hại hoặc gây chướng mắt;
 • Để thúc đẩy, khích lệ hoặc tôn vinh bất kỳ hành vi nào không lành mạnh hoặc gây hại;
 • Đăng bất kỳ thông tin bảo mật hoặc thông tin cá nhân xác định về bạn hoặc bất kỳ người khác nào khác trên Trang web;
 • Để cung cấp lời khuyên về mỹ phẩm/y học, đơn thuốc, chẩn đoán hoặc khuyến nghị về điều trị;
 • Đăng ký nhiều tài khoản cho mỗi miền hoặc sử dụng tài khoản của người khác mà không có sự cho phép của họ;
 • Giả mạo hoặc giả vờ làm bất kỳ người khác nào ngoài chính mình, bao gồm giả mạo hoặc giả vờ làm nhà cung cấp khóa học/dịch vụ;
 • Cố gắng khuyến khích kinh doanh hoặc điều hướng khách truy cập website đến bất kỳ trang nào khác ngoại trừ các trang web được chấp thuận của các nhà cung cấp tham gia của pmuVN cho các mục đích kinh doanh hoặc gửi thư rác tới bất kỳ người dùng pmuVN nào;
 • Để đăng liên kết đến các trang web hoặc tệp chứa hoặc là virus, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc nội dung có hại khác;
 • Cố gắng can thiệp hoặc làm gián đoạn trang web hoặc khả năng của bất kỳ người nào sử dụng trang web.
 • Để tạo và tải lên những nhận xét hoặc bình luận với mục đích nhận được đền bù tiền tệ hoặc phần thưởng khác; hoặc Với bất kỳ mục đích nào mà Trang web không đề ra.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, robot hoặc các phương pháp khai thác dữ liệu tương tự khác liên quan đến Trang web.

Bất kỳ việc sử dụng trang web ngoài việc được ủy quyền cụ thể trong đây, mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của pmuVN, đều bị nghiêm cấm hoàn toàn.

pmuVN không có nghĩa vụ thực thi những Điều khoản này đối với một người dùng khác, nhà cung cấp khóa học / dịch vụ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác thay mặt bạn. Nếu bạn tin rằng một người dùng khác, nhà cung cấp khóa học / dịch vụ hoặc một bên thứ ba khác đã vi phạm những Điều khoản này, vui lòng liên hệ pmuVN qua mẫu liên hệ. pmuVN có quyền điều tra vấn đề và thực hiện những biện pháp mà pmuVN cho là phù hợp theo quyền đơn quyền của mình.

pmuVN có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai, bao gồm cả chấm dứt Tài khoản Người dùng của bạn và/hoặc ngăn bạn sử dụng dịch vụ, thực hiện mua hàng hoặc truy cập trang web hoặc Tài khoản Người dùng của bạn, có hoặc không có lý do, vào bất kỳ thời điểm nào và theo quyền quyết định của pmuVN.

Thay đổi trên trang web; Cập nhật

Chúng tôi có thể thay đổi Trang web hoặc xóa đi các tính năng của Trang web bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước theo quyền hạn duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi không bắt buộc phải cung cấp việc bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hoặc các cập nhật cho bạn đối với Trang web, nhưng chúng tôi có thể cung cấp những điều này theo quyền hạn của chúng tôi.

Độ chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Tất cả tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo nguồn thông tin chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Mọi sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này là do chính bạn chịu đựng.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử, mặt khác, không còn là thông tin hiện tại và chỉ cung cấp cho mục đích tham khảo của bạn. Chúng tôi giữ quyền sửa đổi nội dung trang web này vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn cần theo dõi các thay đổi trên trang web của chúng tôi.

Lỗi, Sai sót và Bỏ sót.

Có thể đôi khi có thông tin trên trang web hoặc trong Dịch vụ chứa các lỗi chính tả, không chính xác hoặc bỏ sót liên quan đến nội dung giáo dục và thông tin, mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí ship hàng sản phẩm, thời gian truyền tải và tính sẵn có. Chúng tôi giữ quyền sửa các lỗi, không chính xác hoặc bỏ sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào là không chính xác vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước (bao gồm sau khi bạn đã đặt hàng hoặc mua bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng nào trên Trang web).

Làm thế nào và khi nào bạn có thể sử dụng trang web này.

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web này cho các mục đích cá nhân và phi thương mại.

Bạn không được sử dụng Trang web:

 • Nếu bạn dưới 18 tuổi, trừ khi bạn có sự cho phép rõ ràng từ phụ huynh hoặc người giám hộ pháp lý của bạn;
 • Bất kể bằng cách nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào mà vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc bất kỳ luật pháp nào khác áp dụng;
 • Bất kể bằng cách nào hoặc vì bất kỳ mục đích nào gây hại hoặc đe dọa chúng tôi hoặc các công ty liên kết, người bán, nhà phân phối, nhà cung cấp khóa học hoặc dịch vụ của chúng tôi và/hoặc nhà cung cấp (gọi chung là “Các Bên pmuVN”), hoặc bất kỳ khách hàng của Các Bên pmuVN nào;
 • Tìm cách khai thác, thuyết phục hoặc gây hại cho các trẻ vị thành niên;
 • Để sao chép bất kỳ Nội dung nào từ Trang web và đăng nó trên một trang web, nền tảng hoặc ấn phẩm bên thứ ba khác;
 • Đăng hoặc gửi bất kỳ Nội dung nào có tính chất phân biệt chủng tộc, giới tính, gây cháy nổ, xúc phạm, đả kích, đe dọa, lạm dụng, tục tĩu, khiêu dâm hoặc chứa nội dung tình dục, sai lệch, gây lúng túng, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chứa bất kỳ bí mật thương mại hoặc thông tin mật khác, hoặc có tính chất gây khó chịu hoặc phản cảm;
 • Để thúc đẩy, khuyến khích hoặc tôn vinh bất kỳ hành vi nào là không lành mạnh hoặc gây hại;
 • Để đăng thông tin bí mật hoặc có thể xác định được cá nhân về bất kỳ bạn hoặc bất kỳ người khác nào trên Trang web;
 • Để cung cấp lời khuyên về làm đẹp/y tế, kê đơn thuốc, chẩn đoán hoặc đề xuất điều trị;
 • Để đăng ký nhiều tài khoản cho mỗi lĩnh vực hoặc sử dụng tài khoản của người khác mà không có sự cho phép của họ;
 • Giả mạo hoặc đại diện sai mình là một người khác, bao gồm việc giả mạo hoặc đại diện sai mình là nhà cung cấp khóa học/dịch vụ một cách đánh lừa.
 • Cố gắng tiếp thị hoặc dẫn khách truy cập vào bất kỳ trang web nào ngoài các trang web được phê duyệt của NCC tham gia pmuVN để mục đích thương mại hoặc gửi thư rác cho người dùng pmuVN.
 • Để đăng liên kết đến các trang web hoặc tệp tin chứa hoặc là virus, phần mềm đánh cắp thông tin, phần mềm độc hại hoặc nội dung gây hại khác;
 • Cố gắng can thiệp hoặc gây rối trang web hoặc khả năng sử dụng trang web của bất kỳ ai;
 • Tạo và tải lên nhận xét hoặc bình luận để nhận được tiền hoặc phần thưởng khác; hoặc Cho bất kỳ mục đích nào mà Trang web không định sẵn.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, robot hoặc các phương pháp trích xuất dữ liệu tương tự trong kết nối với Trang web này.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào khác ngoài việc được ủy quyền cụ thể tại đây, mà không có sự cho phép bằng văn bản trước từ pmuVN, đều bị nghiêm cấm.

pmuVN không có nghĩa vụ thực thi những Điều khoản này đối với người dùng, nhà cung cấp khóa học/dịch vụ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác thay mặt bạn. Nếu bạn cho rằng một người dùng, nhà cung cấp khóa học/dịch vụ hoặc một bên thứ ba khác đã vi phạm những Điều khoản này, xin vui lòng liên hệ pmuVN qua biểu mẫu liên hệ. pmuVN được giữ quyền điều tra vấn đề và thực hiện các biện pháp mà pmuVN xem là thích hợp theo ý kiến riêng của mình.

pmuVN có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai, bao gồm chấm dứt tài khoản Người dùng(s) của bạn và/hoặc ngăn bạn sử dụng dịch vụ, thực hiện các giao dịch mua hàng, hoặc truy cập Trang web hoặc tài khoản của bạn, có lý do hoặc không có lý do, vào bất kỳ thời điểm nào và theo quyền độc quyền của pmuVN.

Thông tin cá nhân & Tài khoản Người dùng

Để sử dụng các tính năng cụ thể trên Trang web, bạn được yêu cầu đăng ký và cung cấp thông tin về bản thân cùng tạo một tài khoản người dùng, từ đó bạn có quyền truy cập vào các tính năng mà bạn muốn sử dụng. Bạn sẽ cần tạo nhiều tài khoản riêng biệt nếu bạn muốn truy cập nhiều tính năng khác nhau (Cửa hàng trực tuyến, Tài khoản chủ sở hữu danh sách Salon – tổng quát là “Tài khoản Người dùng”). Bạn có thể tạo nhiều Tài khoản Người dùng với cùng một địa chỉ email. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản Người dùng của mình, bao gồm cả mật khẩu Tài khoản Người dùng của mình. Ngoài ra, bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến Tài khoản Người dùng của bạn. Bạn phải báo cáo cho chúng tôi nếu có bất kỳ ai sử dụng Tài khoản Người dùng của bạn mà không có sự đồng ý của bạn, hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Trang web hoặc Tài khoản Người dùng của bạn. Bạn đồng ý cung cấp cho pmuVN các thông tin cần thiết về bản thân mình một cách chính xác, hiện tại và đầy đủ theo yêu cầu tại bất kỳ mẫu đăng ký

Việc bạn cung cấp thông tin cá nhân cho pmuVN được quản lý bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc chính sách Bảo Mật của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác; Khuyến mãi của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được duy trì bởi bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”). Trang web của bên thứ ba không nằm dưới sự kiểm soát của pmuVN và pmuVN không chứng thực hoặc đảm nhận bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung, thông tin hoặc chức năng của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Do vậy, việc bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào đều có mạo hiểm riêng và các Điều khoản này, Chính sách Bảo mật của pmuVN và bất kỳ chính sách pmuVN nào khác không áp dụng hoặc quản lý bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Bạn rõ ràng được miễn trừ pmuVN khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến chức năng, nội dung hoặc thông tin có trong bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Ngoài ra, việc giao dịch hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba được tìm thấy trên Trang web, bao gồm cả thanh toán và giao nhận hàng hoá hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ điều khoản nào khác (chẳng hạn như bảo hành), đều chỉ nằm trong trách nhiệm của bạn và bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng pmuVN sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về mọi tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến giao dịch của bạn với các bên thứ ba đó.

pmuVN Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

pmuVN cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, cá nhân, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng và độc quyền để sử dụng Trang web. pmuVN sở hữu các văn bản, hình ảnh, video, giao diện hình ảnh, tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm và tất cả các yếu tố và thành phần khác của Trang web (“Nội dung pmuVN”), trừ Nhập khẩu của người dùng, Khóa học và tài sản sở hữu trí tuệ của Bên thứ ba được tải lên Trang web với sự sở hữu của Bên thứ ba được nêu rõ (Hình ảnh nổi bật, v.v.). pmuVN sở hữu bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác trên toàn thế giới liên quan đến Nội dung pmuVN và Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, trang phục thương mại, bằng sáng chế, luật nhãn hiệu và tất cả các luật sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu hiện hành khác quyền và pháp luật. Bạn không được sửa đổi, sao chép, tái xuất bản, đóng khung, tải xuống, truyền tải, phân phối, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, cấp phép, cấp phép lại, thiết kế đảo ngược, tháo rời, hiển thị công khai hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên bất kỳ Nội dung nào của pmuVN trong toàn bộ hoặc một phần hoặc Trang web trừ khi được pmuVN cho phép rõ ràng bằng văn bản. Ngoài ra, pmuVN không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hay ngụ ý nào đối với Trang web hoặc Nội dung pmuVN, và tất cả các quyền đối với Trang web và Nội dung pmuVN đều do pmuVN giữ lại.

Nội dung được gửi để công bố bởi thành viên cộng đồng hoặc Nhà cung cấp Tham gia vẫn là tài sản của bên đó, với quyền độc quyền được cấp cho pmuVN để phân phối và sử dụng nội dung đó. Quyền này có thể bị thu hồi vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc thông báo cho chúng tôi qua mẫu liên hệ này và pmuVN sẽ gỡ bỏ nội dung trong một khoảng thời gian được thỏa thuận từ cả hai bên.

Chính sách bản quyền

Nếu bạn tin rằng Nội dung của bạn hoặc bất kỳ công việc nào khác đã được sử dụng một cách vi phạm bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm theo cách khác, vui lòng thông báo cho pmuVN thông qua mẫu liên hệ này. Cung cấp đầy đủ thông tin sau đây bằng văn bản: (1) xác định công trình có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm hoặc nếu có nhiều công trình có bản quyền, thì danh sách đại diện của các công trình đó trên trang web; (2) xác định tài liệu trên trang web mà bạn cho rằng là vi phạm và cung cấp đủ chi tiết để chúng tôi có thể xác định vị trí tài liệu đó; (3) cung cấp tuyên bố rằng bạn tin tưởng một cách chân thành rằng việc sử dụng tài liệu trên trang web không được phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu hoặc pháp luật; (4) cung cấp tuyên bố khẳng định rằng thông báo là chính xác và, dưới mức phạt tội chồng tội, bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu bản quyền liên quan hoặc bạn được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu độc quyền; (5) cung cấp thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép pmuVN liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ email; và (6) chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.

Nhận được thông báo như đã mô tả ở trên, pmuVN sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào mà nó cho là phù hợp, bao gồm việc xóa nội dung bị cáo buộc vi phạm từ trang web.

Chính sách Ảnh/Video

Người dùng hoặc các nhà cung cấp tham gia gửi hồ sơ lên pmuVN phải có sự chấp thuận và tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan trước khi gửi bất kỳ hình ảnh hoặc video nào về cá nhân. Bằng việc gửi hồ sơ lên pmuVN, bạn xác nhận rằng bạn có sự cho phép từ các bên liên quan để gửi nội dung đó. Nếu bên có quyền muốn loại bỏ hình ảnh hoặc video đó khỏi trang web, xin vui lòng liên hệ pmuVN qua  biểu mẫu liên hệ này. Vui lòng cung cấp thông tin sau về hình ảnh hoặc video để cho pmuVN có thể xác định hình ảnh: (1) xác định hình ảnh và cung cấp đủ thông tin chi tiết về hình ảnh để chúng tôi có thể tìm thấy nó trên trang web; (2) cung cấp một tuyên bố rằng bạn tin tưởng đúng mức rằng hình ảnh đó là của bạn và không được phép tải lên, đăng hoặc gửi cho pmuVN hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn đã có sự cho phép tải lên, đăng hoặc gửi hình ảnh nhưng bạn không muốn hình ảnh được hiển thị trên trang web nữa; (3) đưa ra tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu trên trang web không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; (4) cung cấp một tuyên bố tuyên bố rằng thông báo là chính xác và, theo hình phạt nếu khai man, rằng bạn là chủ sở hữu của quyền lợi bản quyền có liên quan hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền; (5) cung cấp thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép pmuVN liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ email; và (6) chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.

pmuVN sẽ thỉnh thoảng phân phối nội dung hình ảnh lấy từ các hồ sơ mạng xã hội công khai của nhà cung cấp dịch vụ hoặc khác liên quan đến ngành công nghiệp này. Việc này được thực hiện tuân thủ các nguyên tắc trong Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. Quyền sở hữu của nội dung như vậy vẫn thuộc về bên đã công khai nội dung ban đầu. pmuVN chỉ sẽ loại bỏ nội dung như vậy khỏi trang web khi nhận yêu cầu từ bên có thẩm quyền. Nếu một bên có thẩm quyền muốn loại bỏ hình ảnh hoặc video đó khỏi trang web, vui lòng liên hệ với pmuVN qua Đơn liên hệ này. Vui lòng cung cấp các thông tin sau về hình ảnh hoặc video để pmuVN có thể xác định được hình ảnh: (1) xác định hình ảnh và cung cấp đủ chi tiết về hình ảnh để chúng tôi có thể tìm thấy nó trên trang web; (2) đưa ra tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng bức ảnh đó là của bạn và không được phép tải lên, đăng hoặc gửi tới pmuVN hoặc nhà cung cấp dịch vụ/khóa học của bạn có quyền tải lên, đăng hoặc gửi ảnh nhưng bạn không còn muốn ảnh hiển thị trên Trang web nữa; (3) đưa ra tuyên bố tuyên bố rằng thông báo đó là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn là người trong ảnh hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho người trong ảnh; (4) cung cấp thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép pmuVN liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ email.

Chấm dứt

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tiếp tục tồn tại sau khi thỏa thuận này chấm dứt cho mọi mục đích.

Những Điều Khoản Dịch Vụ này có hiệu lực trừ khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc chúng tôi. Bạn có thể chấm dứt những Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi biết rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Chấm dứt hay đình chỉ của chúng tôi có thể diễn ra mà không cần lý do và/hoặc thông báo trước.

Nếu theo quan điểm chúng tôi, bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào trong các Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phải trả đến ngày chấm dứt và/hoặc chúng tôi cũng có thể từ chối quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc một phần nào đó).

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Trang của bạn ngay lập tức dừng lại. Khi việc sử dụng Trang của bạn bị chấm dứt hoặc tạm ngừng, bất kỳ dữ liệu nào bạn đã lưu trữ trên Trang có thể không được khôi phục sau này. Ngoài ra, ngay cả khi bạn ngừng sử dụng Trang hoặc tài khoản của bạn bị tạm ngừng bởi pmuVN, pmuVN có thể tiếp tục hiển thị một số hoặc tất cả các Đóng góp của bạn.

Bồi thường

“Quý vị đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây thiệt hại cho pmuVN và công ty mẹ của chúng tôi, công ty con, liên kết, đối tác, sĩ quan, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà phụ thầu, nhà cung ứng, thực tập sinh và nhân viên, không gây thiệt hại cho bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, được đệ trình bởi bất kỳ bên thứ ba nào do việc vi phạm Điều khoản Dịch vụ này hoặc các tài liệu mà nó tham chiếu, hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc quyền của bên thứ ba.”

Miễn trách nhiệm về bảo đảm; Giới hạn trách nhiệm.

Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả có thể được đạt được từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy. Bạn đồng ý rằng thỉnh thoảng chúng tôi có thể loại bỏ Dịch vụ hoặc một số tính năng của nó trong khoảng thời gian không xác định hoặc hủy bỏ Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào của nó bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ là hoàn toàn do bạn quyết định và làm sai mạo.

Trang web và tất cả sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua trang web này đều được cung cấp “như đã là” và “sẵn có” để sử dụng của bạn, trừ khi chúng tôi có nói rõ khác. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đại diện, bảo đảm hay điều kiện nào về bất kỳ loại hình nào, không phân biệt là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về tính bán được, chất lượng đáng mua, phù hợp cho một mục đích cụ thể, bền vững, tiêu đề và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, pmuVN và công ty mẹ của chúng tôi, các giám đốc, cán bộ, nhân viên, liên kết, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên cấp phép không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích, mất mát, yêu cầu hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc gián tiếp nào của bất kỳ loại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, dựa trên hợp đồng, trái luật (bao gồm cả sự cẩu thả), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc mặt khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng Trang web hoặc đối với bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp qua Trang web, ngay cả khi được thông báo về khả năng của chúng. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Trong Luật, Thẩm quyền và Giải quyết Tranh chấp.

Các Điều khoản này và tất cả các giao dịch cá nhân được thực hiện trong thực hiện chúng sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Đăng ký tài khoản, mua sản phẩm, truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web có nghĩa là bạn đồng ý chấp thuận quyền thẩm quyền độc quyền của pháp luật Việt Nam. Nếu bạn đặt ở ngoài Việt Nam và sử dụng trang web, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật pháp địa phương nếu và đến mức mà luật pháp địa phương của bạn áp dụng.

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này, bao gồm, không giới hạn là đến quyền thành lập, hiệu lực, hiệu lực ràng buộc, diễn giải, thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt, cũng như các yêu sách không hợp đồng, sẽ được giải quyết cuối cùng theo pháp luật Việt Nam.

Để giải quyết nhanh chóng và giảm thiểu chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh luận hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ này (“Tranh chấp”), bạn và pmuVN thỏa thuận trước tiên cố gắng đàm phán một cách không chính thức trước khi khởi kiện hoặc tiến hành bất kỳ trọng tài hay tòa án nào.

Nơi giải quyết tranh chấp sẽ là Tòa án tại Việt Nam và ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

Không kể đến điều đó, pmuVN sẽ có quyền đệ đơn hoặc tìm kiếm biện pháp ngăn chặn tạm thời trước tòa có yêu cầu về địa phương và thực tế đối với Người dùng.

Nếu một điều khoản hoặc phần của một điều khoản trong Điều khoản này trở nên không hiệu lực dưới luật pháp hiện hành, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính hợp lệ của các điều khoản còn lại. Trong trường hợp không hiệu lực của một điều khoản trong Điều khoản này, nó sẽ được coi như đã được thay thế bằng một điều khoản, mà về mặt nội dung, gần giống nhất với điều khoản không hiệu lực.

Điều khoản Dịch vụ Cộng đồng Thành viên

Không đưa ra lời khuyên về y tế/mỹ phẩm

Nội dung (bao gồm bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh hoặc tài liệu khác nào được chứa, truy cập hoặc nhập vào Trang web “Nội dung”) chỉ dùng cho mục đích giáo dục/thông tin và không thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị chuyên nghiệp (y khoa) do một nhà cung cấp có trình độ đảm nhiệm cung cấp. Việc bạn tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào (bao gồm bất kỳ liên kết đến các trang web của bên thứ ba) hoặc Nội dung được cung cấp trên Trang web, có được từ một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hay không, hoàn toàn chỉ dựa trên riêng bạn và rủi ro của bạn. Bạn nên luôn luôn tìm kiếm lời khuyên từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

pmuVN không chứng thực hoặc khuyến nghị bất kỳ nội dung, thủ tục, sản phẩm, quan điểm, nhà cung cấp chương trình/dịch vụ cụ thể hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác có sẵn trên Trang web. Ngoài ra, các nhà cung cấp tham gia nổi bật trên Trang web không phải là nhân viên hoặc nhà thầu độc lập của pmuVN và pmuVN không đảm bảo bất kỳ điều kiện nào về năng lực của nhà cung cấp tham gia hoặc chi phí của các thủ tục hoặc sản phẩm nổi bật trên Trang web.

Nội dung bạn gửi/đăng; Giám sát giao tiếp

pmuVN cung cấp cho các thành viên cộng đồng tùy chọn gửi Nội dung trên một số phần của Trang web và là một phần của chương trình Đóng góp của pmuVN. Không có nội dung nào được xuất bản mà không được xem xét bởi chúng tôi. Bạn có thể gửi nội dung văn bản hoặc hình ảnh (tổng hợp gọi là “Đóng góp” hoặc “Các đóng góp”) vào một số trang trên Trang web thông qua các biểu mẫu (đánh giá, nhận xét, câu hỏi) hoặc qua email với mục đích để được xuất bản trên Trang web. Việc Gửi nội dung không đảm bảo rằng Nội dung của bạn sẽ được xuất bản. Để được xuất bản, nội dung và quy trình gửi phải tuân thủ các Hướng dẫn về Nội dung và được xem là có giá trị bởi pmuVN.

Bài viết của bạn, (bao gồm thông tin cá nhân có thể xác định trong mức cho phép), được thực hiện tự nguyện và tuân theo những Điều khoản này,  Hướng dẫn Nội dungChính sách Riêng tư, và tất cả các chính sách khác do pmuVN quy định. Bạn hiểu rằng pmuVN không yêu cầu xem xét bất kỳ phần gửi của bạn là bí mật. Ngoài ra, bạn hiểu và đồng ý rằng các bài gửi của bạn (bao gồm tên người dùng liên quan đến bài gửi của bạn) không được coi là bí mật và có sẵn công khai cho bất kỳ ai xem trên Trang web nếu chúng được công khai.

Bạn hiểu rằng pmuVN có quyền thực hiện các chỉnh sửa phong cách cho các đóng góp của bạn nhằm cải thiện chúng. pmuVN không khẳng định sở hữu các đóng góp mà bạn đăng hoặc gửi trên Trang web. Bằng cách thực hiện một đóng góp, bạn rõ ràng trao cho pmuVN một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi, trên toàn cầu, vĩnh viễn, miễn phí (bao gồm cả cấp phép phụ) để sử dụng, sao chép, phân phối, trình diễn công khai, biểu diễn công khai, sửa đổi (bao gồm cả tạo ra các tác phẩm phái sinh) hoặc truyền tải (bao gồm cả truyền tải kỹ thuật số của bản ghi âm) đóng góp của bạn, liên quan đến Trang web và hoạt động kinh doanh của pmuVN, bao gồm mà không giới hạn việc quảng bá và phân phối một phần hoặc toàn bộ Nội dung trên bất kỳ định dạng phương tiện nào và qua bất kỳ kênh truyền thông nào hiện nay hoặc phát triển trong tương lai. Bạn cũng cấp cho pmuVN sự cho phép công bố và sử dụng tên, hình dạng và giọng điệu của bạn liên quan đến đóng góp của bạn. Ngoài ra, bằng cách gửi đến Trang web, bạn từ bỏ mọi quyền riêng tư hoặc công khai. Bạn cũng cấp cho pmuVN quyền cấp bất kỳ quyền nào ở trên cho những người hoặc tổ chức khác, bao gồm cả mục đích quảng bá Trang web hoặc hoạt động kinh doanh của pmuVN mà không có bất kỳ khoản bồi thường hoặc nghĩa vụ nào đối với bạn. Bạn cũng cấp cho pmuVN quyền và thẩm quyền gửi thông báo gỡ xuống (thay mặt bạn) liên quan đến Nội dung gửi của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Bạn hiểu và đồng ý rằng pmuVN sẽ không trả tiền cho bạn về Bài viết của bạn. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng pmuVN có thể, theo quyền độc quyền của mình, từ chối hoặc loại bỏ phần hoặc toàn bộ Bài viết của bạn trước khi xuất bản nó lên trang web, hoặc từ Trang web bất kỳ lúc nào sau khi xuất bản nếu pmuVN cho rằng Bài viết vi phạm pháp luật, xúc phạm, quấy rối, vi phạm bản quyền, không thích hợp, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc vi phạm các Điều khoản này hoặc các chính sách khác. Đối với mỗi Bài viết, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để bạn gửi Bài viết và cấp các giấy phép và quyền trong phần này và rằng bạn một mình chịu trách nhiệm cho nội dung của Bài viết của bạn. Hơn nữa, bạn cam đoan và đảm bảo rằng Bài viết của bạn không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

pmuVN giữ quyền xem xét, chỉnh sửa và giám sát Các Bài viết nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Chúng tôi có thể giám sát Các Bài viết của bạn và có thể tiết lộ thông tin về bạn, bao gồm nội dung của Các Bài viết đó, nếu chúng tôi xem đó là cần thiết để: (1) tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc đáp ứng tiến trình pháp lý; (2) đảm bảo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này hoặc các nguyên tắc hoặc chính sách khác của pmuVN; hoặc (3) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc lợi ích của pmuVN, nhân viên, người dùng hoặc công chúng.

Các tuyên bố hoặc nội dung được gửi bởi thành viên cộng đồng pmuVN, các nhà cung cấp chương trình hoặc các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba khác trên trang web này là ý kiến của người gửi và không phản ánh quan điểm của pmuVN. pmuVN không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đáng tin cậy của nội dung, bao gồm quan điểm, tuyên bố hoặc thông tin được gửi bởi các thành viên cộng đồng, nhà cung cấp khóa học / dịch vụ hoặc các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba khác trên trang web. Các nhà cung cấp nội dung hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mà họ gửi và được công bố bởi pmuVN.

Là một Thành viên Cộng đồng, bạn cũng có thể gửi trực tiếp các yêu cầu thông tin cho Chủ sở hữu Salon cụ thể thông qua một biểu mẫu truy vấn trên hồ sơ của họ trên pmuVN. Bạn hiểu rằng những yêu cầu này, bao gồm thông tin cá nhân có thể xác định, được thực hiện tự nguyện và tuân theo Chính sách Bảo mật của pmuVN. Không có sự đảm bảo rằng nhà cung cấp sẽ phản hồi yêu cầu nào được gửi qua pmuVN. Ngoài ra, bằng cách gửi yêu cầu đến một nhà cung cấp qua Trang web, bạn hiểu rằng pmuVN hoặc nhà cung cấp có thể liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại về yêu cầu của bạn.

Điều Khoản Dịch Vụ Của Cửa Hàng Trực Tuyến

Khách hàng không tiến hành giao dịch như một phần của hoạt động kinh doanh của họ sẽ bị loại trừ khỏi việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào qua Cửa hàng Trực tuyến pmuVN. Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin sai lệch nêu rõ rằng họ đã hoàn thành giao dịch trong phạm vi hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi có quyền thu hồi giao dịch và đòi bồi thường thiệt hại.

Bạn không được truyền những con vi rút hoặc bất kỳ mã nguồn nào có tính chất phá hoại.

Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ một trong những Điều khoản nào sẽ dẫn đến chấm dứt ngay lập tức dịch vụ của bạn.

Điều kiện Chung

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ thời điểm nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) có thể được chuyển đi mà không được mã hóa và có thể gồm (a) các truyền tải qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật của các mạng kết nối hoặc thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa khi truyền qua mạng.

Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, copy, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ, hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà thông qua đó dịch vụ được cung cấp, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Các Sửa đổi về Dịch vụ và Giá cả.

Giá của các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi giữ quyền được thay đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào của nó) vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá cả, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ nào.

Sản phẩm.

Sản phẩm chỉ có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Những sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể được đổi hoặc trả lại theo Chính sách Trả hàng & Hoàn tiền của chúng tôi.

Chúng tôi đã cố gắng hiển thị màu sắc và hình ảnh của sản phẩm của chúng tôi một cách chính xác nhất có thể tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo màn hình máy tính của bạn hiển thị màu sắc chính xác.

Chúng tôi đề nghị, nhưng không bắt buộc, hạn chế bán các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ ai, khu vực địa lý hoặc lãnh thổ nào. Chúng tôi có thể thực thi quyền này từng trường hợp một.

Chúng tôi dành quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm nào mà chúng tôi cung cấp. Mọi mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm đều có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, dựa trên quyền duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi dành quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ đề xuất nào về bất kỳ sản phẩm nào được thực hiện trên trang web này đều không có giá trị tại nơi cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, thông tin hoặc tài liệu nào mà bạn mua được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc rằng sẽ sửa được bất kỳ lỗi nào.

Vui lòng lưu ý rằng có những đơn đặt hàng chúng tôi không thể chấp nhận và phải hủy bỏ. Chúng tôi có quyền, tùy ý của chúng tôi, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào với bất kỳ lý do nào. Để thuận tiện cho bạn, bạn sẽ được tính phí ngay khi đặt hàng và đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi trong thời gian được đề cập trong phần Điều khoản vận chuyển của trang web. Nếu đơn đặt hàng của bạn không thể được gửi trong thời gian đó, chúng tôi sẽ giữ số tiền bạn đặt cọc cho hàng hóa cho đến khi sản phẩm được gửi đi. Một số trường hợp có thể dẫn đến hủy bỏ đơn đặt hàng của bạn bao gồm hạn chế số lượng hàng có sẵn để mua, không chính xác hoặc lỗi trong thông tin sản phẩm hoặc giá cả, hoặc sự cố được xác định bởi phòng tránh tín dụng và gian lận của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu xác minh hoặc thông tin bổ sung trước khi chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ đơn hàng của bạn bị hủy bỏ hoặc nếu cần thông tin bổ sung để chấp nhận đơn hàng của bạn

Độ chính xác của Thông tin Hóa đơn và Tài khoản.

Chúng tôi không bắt buộc phải chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào mà bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyền tự quyết của mình, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua hàng mỗi người, mỗi công ty hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm đơn đặt hàng được đặt bởi cùng tài khoản khách hàng, cùng thẻ tín dụng và/hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng địa chỉ thanh toán/vận chuyển. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy bỏ một đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn qua việc liên hệ với địa chỉ e-mail và/hoặc địa chỉ/thông số điện thoại được cung cấp vào thời điểm đặt hàng. Chúng tôi giữ quyền giới hạn hoặc cấm đơn đặt hàng mà theo quan điểm riêng của chúng tôi, dường như được đặt bởi các nhà phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật thông tin tài khoản và các thông tin khác của bạn, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng cùng ngày hết hạn nhanh chóng, để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên lạc với bạn khi cần thiết.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính sách Trả hàng & Hoàn tiền của chúng tôi.

Công cụ tùy chọn.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát hoặc có bất kỳ sự kiểm soát hay đóng góp nào.

Bằng cách sử dụng các công cụ này, bạn chấp nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó “như đã có” và “như sẵn có” mà không đưa ra bất kỳ bảo hành, đại diện hoặc điều kiện nào và không có sự chứng nhận nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng các công cụ của bên thứ ba tuỳ chọn.

Bất kỳ việc sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp qua trang web đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và sự quyết định của bạn, và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu và đồng ý với các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba liên quan.

Chúng tôi có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy cũng sẽ tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này.

Bình luận của Người dùng, Phản hồi và Các đóng góp khác

Nếu theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi những đóng góp đặc biệt cụ thể hoặc nếu không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, gợi ý, đề xuất, kế hoạch hoặc các vật liệu khác, dù trực tuyến, qua email hay các phương tiện khác (gọi chung là ‘bình luận’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, mà không bị hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng bất kỳ bình luận nào mà bạn gửi cho chúng tôi trên bất kỳ phương tiện nào. Chúng tôi không có ghi chú (1) để giữ bất kỳ bình luận nào là bí mật; (2) để trả tiền đền bù cho bất kỳ bình luận nào; hoặc (3) để đáp lại bất kỳ bình luận nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi quyết định theo quyền của chúng tôi là trái pháp luật, xúc phạm, đe dọa, xúc phạm danh dự, phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã hoặc không chấp nhận hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên nào hoặc Điều khoản Dịch vụ này.

Bằng việc đồng ý với điều khoản này, bạn cam kết rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa thông tin xúc phạm hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc đồi trụy, hoặc chứa bất kỳ virus máy tính hoặc phần mềm độc hại nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả mạo, giả vờ là một người khác hoặc đánh lạc hướng chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi nhận xét bạn thể hiện và sự chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ nhận xét nào do bạn hoặc bên thứ ba đăng tải.

Điều khoản Dịch vụ dành cho Nhà cung cấp tham gia (Chủ danh sách Salon)

pmuVN cung cấp cho bạn quyền sử dụng Trang web để quảng cáo công ty của bạn qua danh sách Tiệm Salon trên www.find.pmuvn.com. Những Nhà cung cấp tham gia phải tuân thủ các điều khoản khác nhau tùy thuộc vào tính năng mà họ sử dụng.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY. ĐÂY LÀ MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA PMUVN VÀ BẠN, QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. VIỆC THI HÀNH THỎA THUẬN ĐĂNG KÝ, VÀ/ HOẶC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN ĐỀU NGHĨA LÀ BẠN ĐỒNG Ý VÀ CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY (BAO GỒM CẢ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG), VÀ BẠN KHẲNG ĐỊNH RẰNG BẠN ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI HOẶC CAO HƠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Điều khoản dịch vụ dành cho chủ sở hữu danh sách salon làm đẹp

Là một phần của Trang web, pmuVN cung cấp một nền tảng kết nối các Salon và Chuyên gia (“Chủ sở hữu thông tin về Salon”) cung cấp dịch vụ trang điểm lâu dài và các dịch vụ làm đẹp khác với khách hàng tìm kiếm các dịch vụ này (“Khách hàng”). Các Chuyên gia và Khách hàng đều là người dùng của các Dịch vụ do pmuVN cung cấp và được gọi chung là “Người dùng” dưới đây.

Phí Đăng Ký

Các khoản phí cho Kế hoạch Đăng ký (“Phí Đăng ký”) được nêu trong một thỏa thuận Đăng ký riêng biệt hoặc được chấp nhận giữa bạn và pmuVN.

Bạn đồng ý trả Phí Đăng ký và bất kỳ phí khác có thể được thỏa thuận bởi bạn cho pmuVN. Tất cả các phí không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng.

Cước Thuê bao là khoản thanh toán cho phép bạn truy cập vào những tính năng cụ thể trên trang web trong một khoảng thời gian giới hạn, như được miêu tả trong Gói đã mua.

Các đăng ký bị giới hạn trong 6 tháng hoặc 12 tháng. Chúng được gia hạn tự động và các gia hạn này sẽ tự động thu phí từ phương thức thanh toán gốc trừ khi hủy trước ngày hết hạn.

Đăng ký thuê bao

Chúng tôi có quyền điều chỉnh giá cả cho Dịch vụ Theo kịch bản bất kỳ lúc nào. Trừ khi chúng tôi truyền đạt rõ ràng khác, bất kỳ thay đổi giá nào đối với thành viên của bạn sẽ có hiệu lực chỉ sau khi Kế hoạch Theo kịch bản hiện tại hết hạn. Bạn phải đồng ý thay đổi phí để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Để rút lại sự đồng ý của bạn, bạn sẽ cần phải hủy tài khoản của mình.

Dùng thử

pmuVN có thể, thỉnh thoảng, cung cấp các thành viên thử nghiệm bao gồm quyền truy cập miễn phí hoặc giảm giá vào Dịch vụ trong thời gian thử nghiệm được chỉ định. Mỗi thành viên thử nghiệm sẽ tự động chuyển đổi sang một Gói Đăng ký trước đó hoặc phù hợp trừ khi hủy trước khi kết thúc thời gian thử nghiệm của bạn.

Hủy đăng ký của bạn

Bạn có thể chấm dứt đăng ký của mình bất kỳ lúc nào, tuy nhiên bạn sẽ không được hưởng hoàn trả hoặc bất kỳ phần nào của phí đăng ký đã thanh toán cho Gói Đăng ký hiện tại. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Gói Đăng ký của mình, hoặc bạn muốn hủy nó, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ này.

Sử dụng Dịch vụ; Hạn chế và Thay đổi Dịch vụ.

Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do. Bạn thừa nhận rằng việc vận hành Dịch vụ có thể gặp phải các vấn đề kỹ thuật hoặc vấn đề khác và có thể không tiếp tục liên tục hoặc không có lỗi kỹ thuật hoặc lỗi khác, và pmuVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc người khác về bất kỳ sự gián đoạn, lỗi hoặc vấn đề nào đó hoặc việc ngừng cung cấp Dịch vụ. pmuVN không có nghĩa vụ để duy trì hoặc cập nhật Dịch vụ hoặc tiếp tục sản xuất hoặc phát hành phiên bản mới của Dịch vụ.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để duy trì hoạt động của Dịch vụ trong suốt thời gian, trừ trường hợp: (i) thời gian ngưng hoạt động đã được lên kế hoạch; hoặc (ii) bất kỳ hiện tượng không thể kiểm soát nào gây ra sự không khả dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất kết nối từ nhà cung cấp Internet hoặc sự chậm trễ.

Như một Người dùng của Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp áp dụng và chịu trách nhiệm đầy đủ cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào bạn cung cấp qua pmuVN.

Khi bạn gửi bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào để xuất bản, điều đó có nghĩa là mọi người, bao gKhi bạn gửi bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào để xuất bản, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người, bao gồm cả những người không thuộc cộng đồng pmuVN, sẽ có quyền truy cập vào thông tin đó và pmuVN có thể không kiểm soát được việc họ sử dụng thông tin đó.

Rất mong nhận được phản hồi hoặc đề xuất khác về pmuVN từ bạn, tuy nhiên bạn hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng chúng và bạn xin cấp cho chúng tôi quyền sử dụng mọi đề xuất đó mà không có bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào đối với bạn (giống như bạn không có bất kỳ nghĩa vụ nào để cung cấp chúng).

Bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc truy cập pmuVN, bạn đồng ý không được:

 • gửi hoặc đăng tải các thông điệp thương mại trái phép (như là thư rác) trên Dịch vụ.
 • thu thập nội dung hoặc thông tin của Người dùng, hoặc truy cập vào Dịch vụ bằng cách tự động (như harvesting bots, robots, spiders, hoặc scrapers) mà không có sự cho phép từ chúng tôi.
 • tải lên các loại virus hoặc mã độc khác.
 • Sử dụng thông tin đăng nhập hoặc Tên tài khoản hoặc truy cập vào tài khoản thuộc sở hữu của người khác.
 • gây áp lực, đe dọa, hoặc quấy rối bất kỳ Người sử dụng nào.
 • đăng nội dung màu mỡ, đe dọa, khiêu dâm hoặc chứa hình ảnh trần trụi hoặc bạo lực đồ họa.
 • Sử dụng pmuVN để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, gây hiểu lầm, có ý đồ độc hại hoặc phân biệt đối xử.
 • không làm bất cứ điều gì có thể làm ngừng hoạt động, quá tải hoặc làm hư hỏng hoạt động đúng đắn của pmuVN.
 • Không hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này.

Để đảm bảo chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ cho người dùng và khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cần đảm bảo trang web của chúng tôi chính xác và được cập nhật. Để giúp chúng tôi thực hiện điều này, bạn đồng ý:

 • Hãy giữ cho Dữ liệu Đăng ký và thông tin liên lạc của bạn chính xác và cập nhật.
 • Giữ bí mật Account IDs và thông tin Account của bạn và không chia sẻ thông tin đăng nhập hoặc Account IDs, để bất kỳ ai khác truy cập vào Account của bạn, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể đe dọa bảo mật của Account của bạn.

Không Đưa Ra Lời Khuyên / Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

pmuVN duy nhất cung cấp một nền tảng để Chuyên gia và Khách hàng kết nối, và Trang web chỉ phục vụ như một phương tiện nhằm hỗ trợ việc cung cấp Dịch vụ làm đẹp. pmuVN không cung cấp hoặc ký hợp đồng về Dịch vụ làm đẹp, và Chuyên gia cùng Khách hàng ký hợp đồng độc lập để cung cấp Dịch vụ làm đẹp. Mỗi Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn Chuyên gia, Dịch vụ làm đẹp sẽ được cung cấp, và địa điểm để thực hiện Dịch vụ làm đẹp. Mọi quyết định của Khách hàng để sử dụng Dịch vụ làm đẹp hoặc của Chuyên gia để cung cấp Dịch vụ làm đẹp đều phụ thuộc vào quyền tự quyết định và chịu rủi ro của mỗi người. Tất cả người dùng hiểu và công nhận rằng (i) pmuVN không tiến hành kiểm tra lý lịch của Khách hàng và (ii) việc cung cấp Dịch vụ tại một địa điểm riêng tư sẽ nguy hiểm hơn cho cả Khách hàng, Chuyên gia và nhân viên của Chuyên gia, tuỳ từng trường hợp. Mỗi Chuyên gia phải quyết định xem Khách hàng có phù hợp với các dịch vụ của Chuyên gia đó hay không và nên thực hiện tất cả các quy trình, thận trọng và lẽ thường theo quy định để bảo vệ an toàn cá nhân và tài sản của Chuyên gia đó và nhân viên của Chuyên gia đó, nếu có. CẢ PMUVN CŨNG CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA PMUVN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNH VI, DÙ TRỰC TUYẾN HOẶC NGOẠI TUYẾN, CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ NÀO VÀ BẠN SAU ĐÂY MIỄN TRỪ PMUVN VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA PMUVN KHỎI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN NÀO. PMUVN VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA PMUVN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THƯƠNG TÍCH HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

pmuVN không có quyền kiểm soát chất lượng, phù hợp, đáng tin cậy, thời gian, độ bền, hợp pháp, sự cung cấp không đầy đủ hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác liên quan đến các Dịch vụ Làm đẹp do các Chuyên gia cung cấp, cũng như tính trung thực, trách nhiệm hoặc bất kỳ hành động hoặc không hành động nào khác của bất kỳ Chuyên gia hoặc Khách hàng nào. pmuVN không đưa ra bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào về các Dịch vụ Làm đẹp được cung cấp hoặc yêu cầu bởi các Chuyên gia hoặc Khách hàng thông qua việc sử dụng Dịch vụ, cho dù trong các tương tác công khai, riêng tư hay ngoại tuyến, hoặc về việc cấp phép, đăng ký hoặc giấy phép của bất kỳ Chuyên gia nào. Bạn hiểu rằng pmuVN không thường xuyên quét kiểm tra người sử dụng của mình, không điều tra về quá trình học tập của người sử dụng hoặc cố gắng xác minh thông tin được cung cấp bởi bất kỳ người sử dụng nào. pmuVN không xác minh hoặc xác nhận rằng bất kỳ Người dùng nào là người mà họ tuyên bố hoặc đang đại diện chính xác cho chính họ và không xác minh hoặc xác nhận bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến Dịch vụ làm đẹp trên Dịch vụ. pmuVN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin này hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua Trang web. Bất kể những điều đã nói ở trên, pmuVN có thể, nhưng không bắt buộc phải kiểm tra lý lịch và kinh nghiệm của các Chuyên gia thông qua các dịch vụ kiểm tra lý lịch của bên thứ ba và các cuộc phỏng vấn của bên thứ nhất, đồng thời có thể chấm dứt một Chuyên gia dựa trên bất kỳ thông tin nào được phát hiện trong quá trình kiểm tra lý lịch và phỏng vấn bên thứ nhất đó.

Chương trình pmuVN

pmuVN có thể cung cấp một số chương trình, khuyến mãi, và cơ hội khác cho người dùng; nếu bạn chọn tham gia vào những Chương trình này, các điều khoản bổ sung sẽ được quy định trong các điều khoản tương ứng. pmuVN có quyền thay đổi các điều khoản của Chương trình pmuVN bất kỳ lúc nào thông qua thông báo cho người dùng, miễn là những thay đổi đó không ảnh hưởng ngược lại đến người dùng.

Chăm sóc khách hàng

Chủ sở hữu danh sách Salon, ở dạng thực thể riêng biệt so với pmuVN, hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề dịch vụ khách hàng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ của Nhà cung cấp điều trị đó. Trong việc thực hiện dịch vụ khách hàng, chủ sở hữu danh sách Salon phải tự đại diện cho mình là một thực thể riêng biệt so với pmuVN. Giữa chủ sở hữu danh sách Salon và pmuVN, pmuVN có trách nhiệm duy nhất về các vấn đề dịch vụ khách hàng liên quan đến các Gói đăng ký và Tài khoản chủ sở hữu danh sách Salon.